Ek het julle raad en kommentaar nodig oor my nuwe WEBWERF! Kommentaar en kritiek kan hier gelaat word, of ook by die Poll. Dankie vir jou hulp!

(Poll verwyder, dankie vir almal se hulp!)

Advertisements