Dis seker ʼn goeie ding om soms uit jou nate geskok te word deur iets wat jy lees. Laat verlede jaar het ek vir die eerste keer die naam Gerhard Buchner gehoor. Soos wat die verhaal ontvou het, het ek eers skok gevoel, toe ongeloof. Hoekom weet ek niks daarvan nie? Dit het wel afgespeel voor my geboorte, maar so ook ander sensasionele gebeurtenisse soos bv Daisy de Melcker se moorde, en dit was en is steeds nuus.

Skandekliniek – Die verhaal van dr Gerhard BuchnerHierdie is ʼn skokkende, ware verhaal. ʼn Verhaal wat vandat ek onthou, nooit publisiteit gekry het nie.

Toe Mary Stopes klinieke vir die eerste keer in Suid-Afika oopgemaak het, was dit baie omstrede, en daar is hewig protesteer daarteen. Ek kan skaars glo dat hierdie ‘skande’ nooit sensasioneel gebly het nie. In die jare veertig/vyftig van die vorige eeu was dokter Gerhard Buchner een van die mees bekende en omstrede persoonlikhede in Suid-Afrika. Tydens die oorlogsjare het hy ‘n aborsiekliniek in Johannesburg bedryf wat oogluikend deur die owerhede toegelaat is.

Die samelewing het in dié tyd onder geweldige druk verkeer. Mans is ‘op Noorde toe’ en vroue is by die oorlogindustrie ingeskakel of het militêre diens verrig.

Ongewenste swangerskappe was maar een van die gevolge van hierdie sosiale wanorde. Dokter Buchner het ‘uitgehelp’ en vanweë sy betrokkenheid by hoëvlak gevalle kon hy na die oorlog ongesteurd voortgaan met sy aborsiewerk.

Hy was ʼn kleurryke figuur wat hom geensins aan sosiale orde of reëls gesteur het nie.

Niks nuuts onder die son? Is die waarheid inderdaad vreemder as fiksie?

Advertisements