Sleutelwoorde

, ,

Die afgelope tyd het ‘n paar mense my gevra wat ek glo (of nie glo nie). Dit is moeilik om sommer net so te sê, dit is wat ek glo, maar ek sal probeer om dit saam te vat in een kort bloginskrywing. Dit het immers baie jare geneem om dit vir myself uit te klaar, daarom net baie kortliks:

 • Ek glo aan Reïnkarnasie, dit is die grondslag van dit wat ek glo, alles anders is daarop gebou.
 • Ek glo aan sielsgroepe, primêre en sekondêre groepe, soos beskryf word in Michael Newton se Journey of Souls.
 • Ek glo aan ‘n Universele Goddelike energie, wat ook in onsself vervat is.
 • Ek glo dat alle gelowe eintlik in basies dieselfde goed glo, sommige glo aan ‘n Opperwese en/of ‘n profeet, maar die grondbeginsels bly dieselfde.
 • Ek glo dat ons almal boodskappe kry in die vorm van klein dingetjies, synchronicities wat elke dag oral voorkom. Ons moet oopmaak en die betekenis daarvan soek.
 • Ek glo dat elke mens die beste lewe moet lewe wat moontlik is. Liefde en deernis vir jou medemens uitleef.
 • Ek glo alles gebeur op die regte tyd op die regte plek, en kry kennis deur middel van boodskappe, wanneer jy gereed is daarvoor.
 • Ek glo elke mens het ‘n Primêre sielsmaat, maar dit is nie noodwendig jou lewensmaat nie. (Kan ‘n kind of ‘n ouer of vriend wees, en nie noodwendig saam in hierdie inkarnasie nie.
 • Ek glo dat tye van swaarkry en uiterste trauma wel beplan is en dat dit die dinge is wat jou siel laat groei.
 • Ek glo in sekere vlakke van sielsontwikkeling.
 • Ek glo in vergifnis en aanvaarding.
 • Ek glo in ‘n Lewenspad, ‘n doel op aarde, en dat elke mens dit moet kan identifiseer voordat spirituele groei bewustelik kan plaasvind.
 • Ek kan my vereenselwig met NDE’s en buite-liggaamlike ervarings, omdat ek dit al self beleef het.
 • Ek glo in die sterwensproses soos nagevors deur dokter Elisabeth Kübler-Ross, die Switserse psigiater.

In haar boeke beskryf sy die sterwensproses as universeel vir alle mense, ongeag geloof, kultuur en ras. Volgens haar is daar sekere ooreenkomste in wat mense ervaar tydens die NDE, en ook in hulle beskouings agterna. Hulle ervaar ‘n gevoel van deur ‘n tonnel gaan, hulle sien ‘n gloed of lig, agterna het hulle geen vrees meer vir die dood nie. Hulle beskryf ook mense wat hulle ‘ontmoet’.

Jare gelede toe ek by die punt gekom het waar waar ek tradisionele Christenskap bevraagteken het, het ek gedink nóú weet ek alles, dat ek daardie dinge ontken het waarmee ek Christelik-Calvinisties grootgeword het. Stelselmatig het ek weer besef daar is baie meer en weer verder begin oopmaak en lees. En nou is die grootste bevryding daarin dat ek besef dat die Universe soveel meer bied as net die ontkenning van Bybelse Christenwees. Dis veel, veel groter as dit. God is groot, maar God is Energie. God is die energie in ons en om ons. En ons lewens en liggame hier op aarde, is nie ‘n stofdeeltjie van wie ons werklik is nie.

God is Liefde. Love is all there is. Ek dank God elke dag uit die diepte van my hart vir wie en wat en waar ek is (beide geografies en eksistensieel). Ek is diep dankbaar vir elke happie kos wat ek eet, al prewel ek nie ‘n paar sinne voor ete nie. Ek dank God dat Hy/Sy elke dag met my gesels deur boodskappe, mense, boeke en Engele.

Ek glo in Jesus as die heel grootste profeet, aan die regterhand van God, wat spiritueel so ver gevorderd is, dat sy heel laaste inkarnasie gewy is aan die grootste offer wat hy in die openbaar kon bring, sy lewe as simbool van vergifnis en verlossing het hy vir ons gegee. En sy ‘opstanding’ sien ek as die simbool van die ewige siklus van lewe en dood. Blueprint B

Ek glo dat ons meer as een lewe het. Reïnkarnasie is die grondslag van dit wat ek glo, alles anders is daarop gebou. Ons begin hierdie lewe met ‘n plan in die hand, en die keuses van ons lewenspad lyk soos hierdie blou bal, waar een pool Geboorte, en die ander een Dood verteenwoordig. Die drade is ons lewenspad, met keuses en kruisings uitgestippel. Verdikkings by kruise is moontlike Exit Points. So ja, ek glo daar is vrye keuse, maar beperk tot dit wat op jou Blou Bal gemerk is.

As jy jou finale Exit Point van hierdie inkarnasie bereik, glo ek gaan jou siel na ‘n plek waar jy jouself in die oë gaan kyk om te sien of jy dit bereik het in jou persoonlike spirituele groei wat jy gekom het om te doen. Daarna besluit jy saam met jou sielsgroep en ‘Council of Elders’ wat jy nodig het om in ‘n volgende lewe te kom ervaar.

Hoe die Teologie spiritualisme sien, en hoe ek Spiritualiteit ervaar, is waarskynlik twee heeltemal verskillende dinge. Daar is net soveel boeke daaroor wat sin maak, wat sin gee aan my lewe, dat ek vir die eerste keer in my middeljarige bestaan voel ek is op die regte plek, op die regte tyd. Daar is ‘n diepe wete binne myself, nie daardie gevoel van vertwyfeling wat ek altyd gehad het nie. As iets reg is, voel mens dit mos binne-in jou diepste wese, jou selle.

Hoe meer ek lees van ons Life between Lives, en van die wêreldwye neiging om dmv regressie sin te kry in wat in jou huidige lewe aangaan, hoe meer besef ek hoe universeel almal se ervaring daarvan onder hipnose is. En hierdie wetes maak my rustig. Vir die eerste keer in my lewe is daar rustigheid in my siel, en vrede in my hart, oor wat ek glo. In so ‘n mate dat ek ook binnekort vir ‘n PLR en ook ‘n LBL sessie gaan. Hier is ‘n baie goeie opsomming waarby ek baie aanklank vind.

“Out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive characters are seared with scars.”

― Kahlil Gibran

Unending Love

I seem to have loved you in numberless forms, numberless times…
In life after life, in age after age, forever.
My spellbound heart has made and remade the necklace of songs,
That you take as a gift, wear round your neck in your many forms,
In life after life, in age after age, forever.

Whenever I hear old chronicles of love, it’s age old pain,
It’s ancient tale of being apart or together.
As I stare on and on into the past, in the end you emerge,
Clad in the light of a pole-star, piercing the darkness of time.
You become an image of what is remembered forever.

You and I have floated here on the stream that brings from the fount.
At the heart of time, love of one for another.
We have played along side millions of lovers,
Shared in the same shy sweetness of meeting,
the distressful tears of farewell,
Old love but in shapes that renew and renew forever.

Today it is heaped at your feet, it has found its end in you
The love of all man’s days both past and forever:
Universal joy, universal sorrow, universal life.
The memories of all loves merging with this one love of ours –
And the songs of every poet past and forever.”

― Rabindranath Tagore (1861-1941) , Selected Poems

Advertisements