The delusion is this: “We’re chosen, special and enlightened, and only we have The Truth.”

Frank Schaeffer het dit gesê, dit is die tema van Michael Shermer se boek, The believing brain.

Soos ‘n vriend elders sê: Dit is waarom religie so onsterflik is – dit verleen heilige sanksie aan jou verkose “Waarheid”.

Maar dit geld ook vir ander goed. Sport. Velkleur. Seksualiteit. Skole. Universiteite. Elke groep dink hy is spesiaal, meer spesiaal as Die Ander.

Hierdie konsep word gebruik om kinders van heel jongs af aan te hits en op te rui by skolesport. Is daar ‘n lyn tussen gesonde mededinging en die persepsie van mag, meerderwaardigheid en grootsheid wat so gekweek word?

imageHierdie geval van spesiaal-wees en elke mens wat dink hy is die uitsondering, kom in elke aspek van ons lewens uit. Om ‘n belaglike voorbeeld te noem, met ons gastehuisbedryf, dink soveel mense inkom en uitgaan tye, asook die geen-troeteldiere beleid, geld vir ánder, self is hulle die uitsondering.

Pleks van ‘n gevoel van eenheid en samewerking laat ontwikkel, leer ons wedywering met en verwydering van mekaar.

Ons is álmal spesiaal, maar nie een mens of groep is meer spesiaal as ‘n ander nie. Elke mens het sy eie waarheid.

Equality is the soul of liberty; there is, in fact, no liberty without it. –Frances Wright

Advertisements