Sleutelwoorde

,

Die sewe doodsondes (hoogmoed, hebsug, wellus, woede, vraatsug, afguns, luiheid) het tradisioneel ‘n groot plek in ons geestelike lewe en in spiritualiteit.

Iewers is daar’ n Bybelse aanknopingspunt hiervoor. In Hennie Aucamp se versameling essays, “Sewe Sondes, Nee Meer”, verwys hy in sy boeiende voorwoord na Spreuke 6:16-19 as ‘n moontlike teks vir hierdie tradisie van doodsondes. Hy noem dat die vers wel praat van sewe sondes, maar dat hulle nie oorvleuel met die sewe sondeswat veral in die Rooms-Katolieke tradisie gelys word nie.

Maar uiteindelik het daar toe tog ‘n lys van die sewe of die “volmaakte” getal van sondes ontstaan wat geleidelik ‘n soort van amptelike lys geword het. Dis ook nie sommer net ‘n lys nie. Daar is ‘n bepaalde hiërargie, soos Aucamp tereg opmerk, met  “hoogmoed as die “grootste” sonde.

Wanneer is ‘n sonde ‘n doodsonde? Die Kategismus van die Katolieke Kerk haal pous Johannes Paulus II in dié verband aan: “Om van ‘n doodsonde te kan praat, moet drie voorwaardes tegelyk vervul word: ‘Elke sonde wat swaarwegende materie as objek het en wat begaan word met volle kennis en weloorwoë toestemming, is ‘n doodsonde” (Reconciliatio et paenitentia 17). Om ‘n doodsonde te begaan moet jy dus as doel iets ernstig het (byvoorbeeld om moord te pleeg); terselfdertyd moet jy ten volle bewus wees van die erns van dit wat jy beplan en moet jy dit ook uit vrye wil en keuse doen.

Four small circles, detailing the four last things — "Death of the Sinner", "Judgment", "Hell" and "Glory" — surround a larger circle in which the seven deadly sins are depicted: wrath at the bottom, then (proceeding clockwise) envy, greed, gluttony, sloth, extravagance (later replaced with lust), and pride, using scenes from life rather than allegorical representations of the sins. At the centre of the large circle, which is said to represent the eye of God, is a "pupil" in which Christ can be seen emerging from his tomb. Below this image is the Latin inscription Cave Cave Deus Videt ("Beware, Beware, God Sees"). Above and below the central image are inscription in Latin of Deuteronomy 32:28–29, containing the lines "For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in them", above, and "O that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end!" below.

The Seven Deadly Sins and the Four Last Things is a painting attributed to Hieronymus Bosch

Die lysie van die Sewe Doodsondes het aanvanklik vir my half laf gelyk, maar as mens kyk hoe dit op ons lewens toegepas word, maak dit eintlik sin!

Ek probeer nou dink watter van my ‘sondes’ sou geskik wees vir ‘n openbare forum, maar ek is bevrees ek gaan nie julle nuuskierigheid bevredig nie.

“Of the Seven Deadly Sins, anger is possibly the most fun. To lick your wounds, to smack your lips over grievances long past, to roll over your tongue the prospect of bitter confrontations still to come, to savor to the last toothsome morsel both the pain you are given and the pain you are giving back–in many ways it is a feast fit for a king. The chief drawback is that what you are wolfing down is yourself. The skeleton at the feast is you.”
― Frederick Buechner

Advertisements